GEOTEX – je vyrábaný z polypropylénových vlákien (PP), polyesterových vlákien (PES) a trhaných vlákien (S) technológiou mechanickej tvorby rúna spevneného vpichovaním.
Geotextílie sú určené na stabilizáciu zemných konštrukcií voči účinkom vody, pri výstavbe dopravných komunikácií, do striech, na spevnenie plôch a iných stavieb, pokiaľ sú stredne a silno mechanicky zaťažované. Majú dlhodobý charakter.

CONTEX – je vyrábaný zo zmesi syntetických vlákien odolných UV žiareniu a elektricky vodivých vlákien technológiou mechanickej tvorby rúna spevneného vpichovaním. Tieto textílie sú určené predovšetkým ako ochranná a kontrolná vrstva fólií pri
hydroizoláciach plochých striech ako aj pre dvojplášťové nádrže horľavých látok (U).

FOLTEX – je textília vyrábaná na báze ihloplstí z recyklovaných vlákien, opatrená protišmykovou PE fóliou. Zabezpečuje vysokú savosť a dobrú priľnavosť k podlahovým krytinám, čím je dodržaná potrebná bezpečnosť prevažne pri maliarskych prácach.
Využíva sa aj v stavebníctve na ochranu čerstvo zabetónovaných plôch. V letných mesiacoch svojou štruktúrou zabraňuje rýchlemu vyparovaniu vody a vytváraniu prasklín, v zime chráni plochy pred účinkami mrazov. Má široké využitie aj
v domácnostiach.

FORNITEX - je netkaná textília vyrábaná technológiou mechanickej tvorby rúna spevneného vpichovaním do podkladovej PP tkaniny so značnými pevnostnými parametrami a vysokou odolnosťou voči oderu. Je vyrábaná zo zmesi syntetických a prírodných recyklovaných vlákien. Používa sa predovšetkým ako výplnkový, tepelno-izolačný materiál pre čalúnnické účely a výrobu matracov pre nábytkársky priemysel. Zvlášť je vhodný na použitie ako ochrana pružinových kostier pred mechanickým poškodením.

ARALINEX - je prešívaná textília zložená z vrchnej vrstvy, kde vrchnú vrstvu tvorí tkanina zložená z aramidu a viskózy FR a spodná ihloplsť je vyrábaná zo zmesi aramidových vlákien. Prešívaná textília ARALINEX je určená pre odevný priemysel, pre
výrobu protipožiarnych ochranných odevov.

PYROTEX - je vpichovaná netkaná textília vyrábaná na báze aramidových vlákien. Je určená prevažne pre stavebné účely ako neľahko horľavý materiál. Zhotovujú sa z nej protipožiarne zábrany, výplne dverí, taktiež je určená pre profesionálnu a bezpečnú
ochranu človeka pred tepelnými a mechanickými rizikami (výroba ochranných odevov, plášťov, rukavíc a pod.) Svojimi vlastnosťami je predurčená na zhotovovanie diek za účelom likvidácie malých zahorení.

MULTEX – je textília vyrobená zo zmesi prírodných a syntetických recyklovaných vlákien. Slúži ako mulčovacia plachtička pri výsadbe lesných a okrasných porastov, proti zaburineniu. Zabraňuje vysušovaniu pôdy a chráni rastlinu pred výkyvmi teplôt.

VETEX, VETEX U - je netkaná vpichovaná vegetačná textília, ktorá sa používa pri stabilizácii svahov, brehov vodných tokov, nádrží, násypoch pri cestách, diaľniciach, mostoch, železniciach a pre mnoho ďalších aplikácií spojených s výsadbou,
zatrávňovním a spevnením plôch.

SORBTEX - Netkaná vpichovaná sorbčná textília. Používa sa na sorbciu ropných látok, aj ako vložka do ochranných ván pri ich skladovaní.
V autoservisoch a strojárenskom priemysle zabezpečuje svojimi vlastnosťami sorbciu olejov a mazív. Je vodeodolná aj pri dlhšom použití, preto má využitie aj ako sorbčná náplň lapolov a absorbérov. Ako membrána chráni pôdu pred ropným znečistením.

NEFILL - je výplnkový materiál, ktorý vzniká pri výrobe netkaných textílií z recyklovaných vlákien. Využíva sa ako výplnkový materiál do boxovacích vriec, rukavíc a i.