Vznik spoločnosti je datovaný novembrom roku 1952, kedy boli spustené prvé stroje na výrobu ľanového vlákna a ľanovej kúdele. Medzníkom vo vývoji firmy bol rok 1984, kedy bola do prevádzky uvedená prvá výrobná linka na spracovanie textilných druhotných surovín a zavedená výroba netkaných textílií.

V súčasnej dobe spoločnosť LYKOTEX Slovakia, s.r.o. okrem spracovania primárnych a sekundárnych vlákien recykluje odpadový textilný materiál a vyrába netkané textílie vpichovaním, tepelným pojením a laminovaním.

Výrobné zariadenia umožňujú produkovať netkané textílie v rôznych hmotnostiach a šírkach.

Sme tretia najväčšia spoločnosť na Slovensku zaoberajúca sa recykláciou obnoseného šatstva, textilných
odstrižkov z konfekcie odevov a vlákenných odpadov vznikajúcich
pri výrobe vlákien.

Ročne spracujeme približne 1500 ton textilného odpadu.