História vzniku

Vznik spoločnosti je datovaný novembrom roku 1952, kedy boli spustené prvé stroje na výrobu ľanového vlákna a ľanovej kúdele. Medzníkom vo vývoji firmy bol rok 1984, kedy bola do prevádzky uvedená linka s kapacitou 350 ton na spracovanie textilných druhotných surovín a zavedená výroba netkaných textílií. V roku 1990 dochádza k rozšíreniu spracovateľskej kapacity na 1 400 ton. Zároveň postupne dochádza k ukončeniu spracovania ľanových stoniek.

Súčasnosť

V súčasnej dobe spoločnosť LYKOTEX Slovakia, s.r.o. spracúva primárne a druhotné textilné materiály a produkuje netkané textílie vyrábané mechanickou tvorbou rúna spevneného vpichovaním, termobondingom, kašírovaním a laminovaním. V roku 2009 sa do sortimentu zaradila aj výroba PES výplňových materiálov (termobonding) a PES guličiek.

Výrobné zariadenia umožňujú výrobu materiálov o plošnej hmotnosti 80–3.000 g/m2, pri dosahovanej šírke výrobkov do 6.000 mm s možnosťou rezania menších šírok, zhotovovaním prírezov a výrezov. Na základe predloženej výkresovej dokumentácie je možné prevádzať rezanie vodným lúčom plošných členitých tvarov, maximálne o rozmeroch 2.000×3.000 mm.